//Hřebenová servořízení info
Hřebenová servořízení info 2018-03-08T11:57:19+00:00

Řízení. Co to je?

 

Servořízení je jeden z typů posilovačů řízení. Posilovač řízení obecně je hydraulické či elektrické zařízení, které umožní snížit ovládací sílu, která je zapotřebí k otočení volantem u automobilů. Naše firma se zaměřuje na servořízení hydraulické i elektronické. U automobilů a vozidel, které mají zatíženou přední nápravu, je zapotřebí veliké síly na otočení volantem. Právě k usnadnění slouží posilovače řízení. Dnes se užívají u vozidel hydraulické posilovače řízení neboli servořízení (servařízení) a také elektrické posilovače (systémy EPAS či NSK EPS). Nezbytným a základním nárokem na posilovače řízení je, aby bylo možno řídit také v případě poruchy posilovače. Je také nezbytné, aby posilovače při větší rychlosti zmenšovali svůj účinek. To servořízení samozřejmě splňují. Námi repasované hřebenové servořízení je po kompletní repasi, tzn. že původní je obal, vnitřní část se nahrazuje novými díly. Řízení je po repasi vyzkoušené na speciální stolici, která simuluje běžný provoz hřebenového servořízení.

Postup při repasování hřebenového servořízení

1) Odborné rozebrání a diagnostika poruchy
2) Důkladné očištění jednotlivých částí rozebrané převodky řízení
3) Zhodnocení opotřebování jednotlivých prvků s důrazem na kontrolu:
a) povrchu těsnících ploch
b) povrchu válce spolupracujícího s těsněním
c) stavu zubů ozubené tyče
d) souosost vnějšího těla a ozubené tyče
e) rozdělovacího ventilu
4) Opracování ozubené tyče a rozdělovacích ventilů, individuální dodělávka vodících
objímek.
5) Složení servořízení z nových dílů
6) Kontrolní test simulující chod servořízení ve vozidle. Kontrola:
a) těsnosti
b) rovnoměrného přenosu ovládací síly v převodce řízení v celém rozsahu zatáčení
c) síly posilovače v závislosti na rychlosti jízdy